Vytvořte fakturu

INOVA - Electric - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Obchodní název INOVA - Electric
Stav V likvidaci
IČO 31401414
TIN 2020354886
DIČ SK2020354886
Datum vytvoření 31 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INOVA - Electric
Tešedíkova 85
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 147 912 €
Zisk -58 079 €
Kontaktní informace
Email inova@inova-electric.sk
Telefon(y) 0245526295, 0245526296
Mobile(y) +421905717653, 0905717653
Fax(y) 0245526296, 0245526295
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 66,029
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,987
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,650
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,650
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,506
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,506
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,506
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,831
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,827
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 42
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 42
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,029
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 37,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 63,273
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,273
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -58,079
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,741
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,741
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,115
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,115
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,233
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,393
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 191
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 191
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) -19,210
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 147,912
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 137,490
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,422
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,957
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 156,700
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,345
D. Služby (účtová skupina 51) 7,453
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,769
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,180
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,205
4. Sociální náklady (527, 528) 384
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,690
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,045
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,008
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,035
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,035
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,034
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,079
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -58,079
Date of updating data: 16.12.2015
Date of updating data: 16.12.2015