Vytvořte fakturu

GERIN DRUCK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GERIN DRUCK
IČO 31401503
TIN 2020347648
DIČ SK2020347648
Datum vytvoření 05 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GERIN DRUCK
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 690 981 €
Zisk 13 181 €
Kontaktní informace
Email gerin@gerin.sk
webové stránky http://www.gerin.sk;http://www.gerin.co.at
Telefon(y) +421254791400, +421254653082, +421254653081, +421254653083
Mobile(y) +421903455444
Fax(y) 0254653083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 288,760
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 332
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 332
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 332
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,858
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 124,565
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,565
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,565
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 161,293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 109,780
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,513
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,570
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,570
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,591
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,157
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,157
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 132,017
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 132,017
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,181
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,169
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,324
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 106,176
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,557
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,557
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 787
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 510
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,586
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,736
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,669
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,669
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 690,981
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 674,568
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,077
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,317
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 482,787
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,920
D. Služby (účtová skupina 51) 96,609
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,650
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,663
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,396
4. Sociální náklady (527, 528) 591
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,263
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,245
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,245
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,843
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,664
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,329
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 99
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 99
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,523
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,342
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,342
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401503 TIN: 2020347648 DIČ: SK2020347648
 • Sídlo: GERIN DRUCK, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 14.07.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH 23 236 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   10.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Pavel Cvečko Na vyhliadke 7 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 14.07.2004
   09.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   25.11.2003Noví spoločníci:
   Wolkersdorfer Papierverarbeitungs GmbH Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.09.1995
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava
   06.08.2001Nové obchodné meno:
   GERIN DRUCK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   05.08.2001Zrušené obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   10.07.1997Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 830 07
   Noví spoločníci:
   BBTC Handelsgessellschaft m.b.H., Zirkusgasse 13 Viedeň Rakúska republika
   09.07.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   05.09.1995Nové obchodné meno:
   GERIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s polygrafickými výrobkami
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti grafiky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   ARGUS Holding G.m.b.H. Zirkusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milota Bázliková Kolískova 10 Bratislava