Vytvořte fakturu

EKOMET - KUPREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název EKOMET - KUPREX
IČO 31401546
TIN 2020338771
DIČ SK2020338771
Datum vytvoření 05 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOMET - KUPREX
Svätoplukova 1730
02001
Púchov
Financial information
Prodej a příjem 710 734 €
Zisk 6 609 €
Kontaktní informace
Email kuprexpb@stonline.sk
Telefon(y) 0424327272, 0424631684, 0424325873
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 236,229
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 137,228
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 137,228
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,946
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,815
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,715
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 83,752
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,965
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,843
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,604
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36,239
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,720
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,720
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,944
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 220
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,819
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,419
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,036
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,036
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,229
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,384
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 104,816
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,816
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,609
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,845
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,078
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,393
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,393
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,462
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,832
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,468
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,923
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,530
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,530
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 695,464
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 710,734
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 664,889
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,732
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,389
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,350
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 194,352
D. Služby (účtová skupina 51) 128,735
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 364,210
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 261,218
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,329
4. Sociální náklady (527, 528) 13,663
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,163
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,851
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,851
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,014
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,384
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 375,998
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 111
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 313
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 258
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -452
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,323
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,323
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,609
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016
 • IČO :31401546 TIN: 2020338771 DIČ: SK2020338771
 • Sídlo: EKOMET - KUPREX, Svätoplukova 1730, 02001, Púchov
 • Datum vytvoření: 05 Září 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.1998Nové sidlo:
   Svätoplukova 1730 Púchov 020 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vojsovič Janka Krála 18/49 Nová Dubnica 018 51
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOMET - KUPREX spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   výroba ventilov a armatúr
   Noví spoločníci:
   LoCo a.s. IČO: 31 406 734 Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Ing. Milan Martaus SNP 1428/9-24 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   05.09.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia