Vytvořte fakturu

Data Network Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Data Network Service
IČO 31401562
TIN 2020322491
DIČ SK2020322491
Datum vytvoření 05 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data Network Service
Mliekárenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 530 €
Zisk -6 469 €
Kontaktní informace
Email dns.sro@orangemail.sk
Telefon(y) +421253416262
Mobile(y) +421905951027
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 516
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 516
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,653
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,820
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,469
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,169
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,872
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 49
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 842
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,530
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,530
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,956
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 723
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,106
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,426
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 765
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,509
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015