Vytvořte fakturu

AYCaN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AYCaN
IČO 31401571
TIN 2020330730
DIČ SK2020330730
Datum vytvoření 05 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AYCaN
Hraničná 337/7
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 360 €
Zisk 2 667 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 750
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 750
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,470
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,159
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,446
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,156
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,220
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,567
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,320
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 181
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,399
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,667
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,653
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,953
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,656
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,297
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 64,360
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 48,002
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,358
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,207
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 41,512
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,412
C. Služby (účtová skupina 51) 8,171
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 281
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 750
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,153
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,265
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,377
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,375
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,377
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,776
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,109
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015