Vytvořte fakturu

A-STAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A-STAR
IČO 31401643
TIN 2020904160
DIČ SK2020904160
Datum vytvoření 06 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A-STAR
Podbrezová 9
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 505 €
Zisk -34 734 €
Kapitál 524 678 €
Vlastní kapitál 198 770 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 441,341
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 441,341
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,352
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,629
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,761
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 945
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,923
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 473,970
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 164,037
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,112
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 179,020
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,734
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 309,933
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 305,272
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,254
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 964
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,794
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,505
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,505
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 59,914
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,699
C. Služby (účtová skupina 51) 1,610
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,884
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,766
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 45,471
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,484
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,409
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,196
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,366
M. Úrokové náklady (562) 2,203
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 163
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,365
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,774
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401643 TIN: 2020904160 DIČ: SK2020904160
 • Sídlo: A-STAR, Podbrezová 9, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava 06.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Polakovič 6 639 € (100%) Podbrezová 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava
   18.04.2000Zrušeny spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   06.09.1995Nové obchodné meno:
   A-STAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podbrezová 9 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu, veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   GHM Export - Import Michaelsbergstrasse 41,40,60 Leoding Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Polakovič Podbrezová 9 Bratislava