Vytvořte fakturu

STUDIO honza - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STUDIO honza
IČO 31401724
TIN 2020322656
DIČ SK2020322656
Datum vytvoření 06 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO honza
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 100 €
Zisk -1 023 €
Kapitál 17 917 €
Vlastní kapitál 6 041 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,763
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,182
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,461
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,763
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,017
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,262
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,023
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,746
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 106
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,170
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 846
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 829
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,163
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,470
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 100
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 96
C. Služby (účtová skupina 51) 96
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 67
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 67
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -63
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015