Vytvořte fakturu

A3P - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A3P
IČO 31401775
TIN 2020927293
DIČ SK2020927293
Datum vytvoření 08 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A3P
Záborského 29
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 647 978 €
Zisk 11 343 €
Kapitál 789 983 €
Vlastní kapitál 200 603 €
Kontaktní informace
Email a3p@a3p.sk
webové stránky http://a3p.sk
Mobile(y) +421910919020, +421903743015
Fax(y) 0263810240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 941,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 286,251
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 151,552
2. Software (013) - /073, 091A/ 151,552
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 134,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 95,287
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,659
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,753
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 653,517
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,379
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,425
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,425
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,954
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 585,138
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 397,471
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 187,667
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 941,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 507,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 507,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 96,262
2. Ostatní fondy (427, 42X) 96,262
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 184,874
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 184,874
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,343
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 138,341
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 534
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 534
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,101
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,644
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,644
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 82,665
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,765
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,027
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 643,067
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 647,978
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 643,067
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,911
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,889
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,554
D. Služby (účtová skupina 51) 322,111
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,949
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 69,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,268
4. Sociální náklady (527, 528) 575
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,631
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 174,325
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 174,325
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,319
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,089
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,402
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 101
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 162
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,028
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,685
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,685
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,343
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401775 TIN: 2020927293 DIČ: SK2020927293
 • Sídlo: A3P, Záborského 29, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 07.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mikuláš Czocher 507 700 € (100%) Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2011Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a) b), c), d) e) f), g) h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   technické služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
   01.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   24.03.2010Nové sidlo:
   Záborského 29 Bratislava 831 03
   23.03.2010Zrušené sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   04.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.05.2008
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   28.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.03.2008
   27.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   12.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sapáček Farského 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2008
   11.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 03.07.2007
   24.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   26.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladislav Majba Estónska 5203/34 Bratislava 945 01 Vznik funkcie: 03.07.2007
   25.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   07.07.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Majba Ul. 29. augusta 1899 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 25.05.2007
   06.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   14.12.2006Nové sidlo:
   Údernícka 20 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva - rozsah činnosti podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   13.12.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.04.2005Nové obchodné meno:
   A3P s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Czocher Mikovíniho 1 Bratislava 831 02
   31.03.2005Zrušené obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   10.08.2004Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   09.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a/ body 1-11 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba v zmysle ustanovenia § 3 písm. b/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zákona č. 379/1997 Z.z. v znení ust. predpisov
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3, 5 t
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   Noví spoločníci:
   Henrieta Czocherová Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 821 07
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vladimír Labát Budatínska 65 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 05.01.2004
   Marián Mihalik Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.01.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2004
   14.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   18.10.2000Noví spoločníci:
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Vik Pod Zečákom 1488/33 Bratislava - Lamač Skončenie funkcie: 17.12.2003
   17.10.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   18.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   08.09.1995Nové obchodné meno:
   3P s.r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 14 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   PhDr. Peter Michalovič Riazanská 67 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Malý Vilova 35 Bratislava
   Peter Johannes Hubertus Nijkamp Dassenhoorn 8 MV Landgraaf 6374 Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Údernícka 86/14 Bratislava