Vytvořte fakturu

IF PRAMEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IF PRAMEN
IČO 31401988
TIN 2020855914
DIČ SK2020855914
Datum vytvoření 20 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IF PRAMEN
Petroveská 1402/23
90845
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 571 €
Zisk 3 377 €
Kapitál 390 678 €
Vlastní kapitál 18 507 €
Kontaktní informace
Email agroma_holic@stonline.sk
Telefon(y) 0346649245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 392,342
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 220,546
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,449
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 49,449
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 171,097
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 36,097
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 135,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,796
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 164,045
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 164,045
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,933
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,933
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,818
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,816
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 392,342
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,246
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,687
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,687
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,182
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,182
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,377
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,096
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,549
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,282
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,267
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 321,547
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,571
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,571
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,611
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,960
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141
D. Služby (účtová skupina 51) 133
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,430
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,478
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,337
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401988 TIN: 2020855914 DIČ: SK2020855914
 • Sídlo: IF PRAMEN, Petroveská 1402/23, 90845, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Září 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.09.2009Nové sidlo:
   Petroveská 1402/23 Gbely 908 45
   Noví spoločníci:
   Karin Kyselová Romanova 1655/5 Bratislava 851 02
   29.09.2009Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Karin Kyselová Devínska cesta 110 Bratislava 841 04
   13.01.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Karin Kyselová Devínska cesta 110 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Arpád Figura Jabloňova 8 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 27.11.2008
   Ing. Tomáš Mikuš Oreské 118 Oreské 908 63 Vznik funkcie: 27.11.2008
   12.01.2009Zrušeny spoločníci:
   SLOV COUPON, a.s. IČO: 30 842 000 Pekná cesta 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo Vznik funkcie: 25.03.1999
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava Vznik funkcie: 25.03.1999
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo Vznik funkcie: 25.03.1999
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava Vznik funkcie: 25.03.1999
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava
   26.01.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfoiting
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   31.03.1999Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   SLOV COUPON, a.s. IČO: 30 842 000 Pekná cesta 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivana Čanová J. Dalloša 1188 Sládkovičovo
   Ing. Ladislav Haspel Toplianska 16 Bratislava
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Mariánska 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   Zora Hloušková Čedičova 2 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   20.09.1995Nové obchodné meno:
   IF PRAMEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica
   Zora Hloušková Čedičova 2 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica