Vytvořte fakturu

B.M.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Obchodní název B.M.A.
IČO 31402119
TIN 2020322744
DIČ SK2020322744
Datum vytvoření 18 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.A.
Pluhová 41
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 481 826 €
Zisk 3 559 €
Kapitál 196 250 €
Vlastní kapitál 13 197 €
Kontaktní informace
Email bma@stonline.sk
webové stránky http://www.bma.sk
Telefon(y) +421244456142, +421244458227, +421244458226
Fax(y) 0244458227
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,477
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 977
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 977
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,568
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,757
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61,241
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,729
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,045
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,895
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,559
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,150
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 462
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,469
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,332
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,948
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 92
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 219
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 481,826
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 481,826
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 470,640
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,990
C. Služby (účtová skupina 51) 423,680
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,251
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 554
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,064
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,186
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,156
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,599
M. Úrokové náklady (562) 1,651
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,948
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,598
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,588
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,029
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,559
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016