Vytvořte fakturu

B.M.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.M.A.
IČO 31402119
TIN 2020322744
DIČ SK2020322744
Datum vytvoření 18 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.A.
Pluhová 41
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 542 688 €
Zisk 3 832 €
Kapitál 196 250 €
Vlastní kapitál 13 197 €
Kontaktní informace
Email bma@stonline.sk
webové stránky http://www.bma.sk
Telefon(y) +421244456142, +421244458227, +421244458226
Fax(y) 0244458227
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,541
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,041
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,041
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,347
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,718
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,964
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 167,888
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,619
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 484
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,832
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,269
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 514
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 108,619
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,980
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,290
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 844
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,505
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 104
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 47,032
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 542,688
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 529,277
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,333
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 78
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 530,155
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,420
C. Služby (účtová skupina 51) 489,678
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,845
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 249
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,933
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,533
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,179
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,822
M. Úrokové náklady (562) 4,465
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,357
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,821
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,712
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402119 TIN: 2020322744 DIČ: SK2020322744
 • Sídlo: B.M.A., Pluhová 41, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10 17.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zbynek Bandík 6 639 € (100%) Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   07.02.2006Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Mandľová 40 Bratislava - Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 17.06.1997
   06.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07 Vznik funkcie: 17.06.1997
   12.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07 Vznik funkcie: 17.06.1997
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   18.06.1998Nové obchodné meno:
   B.M.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 41 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.1998Zrušené obchodné meno:
   SOCHA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   10.10.1997Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zbynek Bandík Čierny chodník 10204/25 Bratislava - Vajnory 36 831 07
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   09.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   18.09.1995Nové obchodné meno:
   SOCHA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná agentúra
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti: obchod, ekonomika, film, audio, video, rozhlas, divadlo
   Noví spoločníci:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Krátky Veterná 10 Trnava