Vytvořte fakturu

ta-3 vody - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.02.2016
Basic information
Obchodní název ta-3 vody
IČO 31402186
TIN 2020855958
DIČ SK2020855958
Datum vytvoření 06 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ta-3 vody
03101
Demänovská Dolina
Financial information
Prodej a příjem 30 372 €
Zisk -5 416 €
Kapitál 206 841 €
Vlastní kapitál 4 238 €
Date of updating data: 11.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 263,141
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 251,761
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 251,761
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,960
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,348
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,192
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,156
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,935
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 221
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,032
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 317
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,715
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 263,141
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,403
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,403
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,416
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,320
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 172,523
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,523
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 170,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,797
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,798
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,798
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,280
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 140
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 97
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,447
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35
Date of updating data: 11.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,272
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 30,372
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,271
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,416
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,307
D. Služby (účtová skupina 51) 7,814
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,359
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,484
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,795
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,795
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,511
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,044
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 412
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 302
2. Ostatní náklady (562A) 302
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -412
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,456
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,416
Date of updating data: 11.02.2016
Date of updating data: 11.02.2016