Vytvořte fakturu

ELEX - NOV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEX - NOV
IČO 31402216
TIN 2020338298
DIČ SK2020338298
Datum vytvoření 20 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEX - NOV
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 617 453 €
Zisk -18 654 €
Kapitál 26 938 €
Vlastní kapitál -22 310 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244459390
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,708
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,708
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,708
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 315,571
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 315,262
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 163
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 319,279
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,205
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 810
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,654
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 330,484
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 330,484
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 304,360
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,983
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,821
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 617,453
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 616,169
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,083
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 633,106
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 439,700
C. Služby (účtová skupina 51) 141,713
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,148
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 768
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,387
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 390
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,653
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,756
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 122
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 122
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -121
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,774
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015