Vytvořte fakturu

ROB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROB
IČO 31402241
TIN 2020322689
DIČ SK2020322689
Datum vytvoření 18 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROB
Exnárova 43
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 900 €
Zisk -17 299 €
Kapitál 44 774 €
Vlastní kapitál -207 325 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,680
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,984
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,696
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,680
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -157,135
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -146,475
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,299
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,815
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 265
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 184,550
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,015
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,920
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,286
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 103,329
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,900
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,900
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,239
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,039
C. Služby (účtová skupina 51) 19,120
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,369
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,339
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,259
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,339
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015