Vytvořte fakturu

T.K.T. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T.K.T.
IČO 31402291
TIN 2020354919
Datum vytvoření 18 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.K.T.
Ševčenkova 5
85101
Bratislava
Financial information
Kapitál 482 €
Vlastní kapitál -36 811 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 482
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 482
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 482
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 390
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 92
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 482
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,811
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,114
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,114
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 664
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,293
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,293
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,293
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3914295.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402291 TIN: 2020354919
 • Sídlo: T.K.T., Ševčenkova 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 18.09.1995
  Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava 831 02 14.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Jarmila Kotláriková 3 254 € (49%) Ševčenkova 5 Bratislava
  Ing. Štefan Tokár 3 386 € (51%) Rozvodná 5 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2004
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   14.04.1999Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Benka Považská 34 Nové Mesto nad Váhom
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Tokár Na Pasekách 3083/12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tokár Na Pasekách 3083/12 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Peter Benka Považská 34 Nové Mesto nad Váhom
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Marián Morávek Budatínska 21 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava
   18.09.1995Nové obchodné meno:
   T.K.T. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, MO, VO
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizačné poradenstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   staviteľ
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v stavebníctve a strojárstve
   inžinierska a kompletizačná činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Marián Morávek Budatínska 21 Bratislava
   Ing. Jozef Tokár Na Pasekách 3083/12 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Tokár Na Pasekách 3083/12 Bratislava
   Ing. Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava