Vytvořte fakturu

HELONDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HELONDIA
IČO 31402429
TIN 2020354941
DIČ SK2020354941
Datum vytvoření 19 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELONDIA
Kapicova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 532 €
Zisk -2 059 €
Kapitál 41 155 €
Vlastní kapitál 19 782 €
Kontaktní informace
Email info@helondia.sk
Telefon(y) 0911606140
Mobile(y) 0911606140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,066
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,066
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,066
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,663
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,097
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 76
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,729
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,736
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,492
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,059
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,993
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,993
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 713
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 612
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,202
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,466
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,532
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,032
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,362
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,467
C. Služby (účtová skupina 51) 9,996
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,533
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 438
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,110
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -830
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,569
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -914
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,145
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,059
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402429 TIN: 2020354941 DIČ: SK2020354941
 • Sídlo: HELONDIA, Kapicova 4, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava 19.09.1995
  Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01 19.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Balík 3 320 € (50%) Veternicova 3115/7 Bratislava
  Ing. Ladislav Blecha 3 320 € (50%) Kapicova 4 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   19.09.1995Nové obchodné meno:
   HELONDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balík Bullova 11 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Balík Veternicova 3115/7 Bratislava
   Ing. Ladislav Blecha Kapicova 4 Bratislava 851 01