Vytvořte fakturu

Slovakia Online - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovakia Online
IČO 31402445
TIN 2020338397
DIČ SK2020338397
Datum vytvoření 01 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovakia Online
Riazanská 57
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 730 706 €
Zisk -24 230 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243410996
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 306,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,983
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,983
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,983
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 302,904
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 141,308
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 117,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,207
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,942
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 161,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,566
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 160,030
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,103
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 71
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,032
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,675
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,675
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 394
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 394
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,230
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 322,485
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,860
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,860
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 311,969
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 163,243
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,243
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,440
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,329
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,804
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,153
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,656
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,656
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 999
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 730,723
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 730,706
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 730,512
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,718
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,038
D. Služby (účtová skupina 51) 446,546
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 284,528
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 207,070
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 70,099
4. Sociální náklady (527, 528) 7,359
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,303
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,303
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,667
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,012
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,928
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -336
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,348
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402445 TIN: 2020338397 DIČ: SK2020338397
 • Sídlo: Slovakia Online, Riazanská 57, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 01.10.1995
  Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 05.12.2005
  Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 05.12.2005
  Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 28.02.2014
  Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 28.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viliam Kišš 1 335 € (20%) Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
  Richard Salanič 1 335 € (20%) Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
  Karol Takács 1 335 € (20%) Rajecká 30 Bratislava 821 07
  Oľga Cimová 1 335 € (20%) Beniakova 32 Bratislava 841 05
  Vladimír Bartko 1 335 € (20%) Heyrovského 10 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.10.2014Nové sidlo:
   Riazanská 57 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Cimová Beniakova 32 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.02.2014
   Vladimír Bartko Heyrovského 10 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 28.02.2014
   27.10.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   11.11.2009Noví spoločníci:
   Beata Salaničová Malinovská 338/98 Zálesie 900 28
   Eva Takácsová Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   16.02.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky a informačných systémov
   rozmnožovacie a kopírovacie služby
   31.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Salanič Malinovská 338/98 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.12.2005
   Karol Takács Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2005
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.10.1995
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves Vznik funkcie: 12.09.1996
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.09.2000
   23.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   23.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Eva Takácsová Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Ing. Libor Žikla Trenčianska 22/35 Nová Dubnica 018 51 Skončenie funkcie: 17.10.2002
   03.11.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Chlumeckého 7 Bratislava 821 03
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   02.11.1999Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   01.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   audiovízia
   poskytovanie poradenských služieb ohľadom elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky softwaru a poskytovanie poradenských služieb
   databanky /s výnimkou zhromažďovania údajov, na ktorých zhromažďovanie je potrebné osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Beata Salaničová Beňadická 3036/2 Bratislava
   Eva Takácsová 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Štefunkova 17 Bratislava
   Jana Salaničová 261 Krásna Ves
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   Slovakia Online s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 10/a Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vydavateľské činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves
   Karol Takács 9. mája 18 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Kišš Dedovec 1062/88 Považská Bystrica
   Richard Salanič 261 Krásna Ves