Vytvořte fakturu

ELTON, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELTON, družstvo
IČO 31402615
TIN 2020354985
DIČ SK2020354985
Datum vytvoření 22 Září 1995
Company category Družstvo
Sídlo ELTON, družstvo
Jaskový rad 67
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 695 €
Zisk -10 205 €
Kontaktní informace
Email elton@elton-elektro.sk
Telefon(y) 0283815696, 0903724940, 0262410028, 0263815696, +421903728924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,901
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,901
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,901
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,915
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,308
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,375
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,816
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,009
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 880
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,674
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,205
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,807
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,644
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,763
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,259
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,957
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,547
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 226,695
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 225,101
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 234,037
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,265
C. Služby (účtová skupina 51) 122,716
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,368
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 815
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,342
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,531
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,120
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,903
M. Úrokové náklady (562) 1,581
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 311
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,903
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,245
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015