Vytvořte fakturu

GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
IČO 31402666
TIN 2020306948
DIČ SK2020306948
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ
Hradská 26
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 497 €
Zisk -5 403 €
Kontaktní informace
Email gastrocentrum@gastrocentrum.eu
Telefon(y) 0903447844
Fax(y) 0245526120
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 260,471
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 131,366
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 131,366
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,493
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,485
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,190
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,083
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,083
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 62,414
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 62,244
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,244
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,693
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 69,129
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -5,436
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 915
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 260,471
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 300,077
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 300,077
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -61,533
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -61,533
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,403
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,191
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,538
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,653
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,293
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,653
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 733
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 413
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,361
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 100,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 101,497
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 100,038
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,159
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,335
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 33,449
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,288
D. Služby (účtová skupina 51) 21,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,823
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,011
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,764
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,942
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,261
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,261
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,615
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,605
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,014
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,014
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,591
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,605
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,443
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402666 TIN: 2020306948 DIČ: SK2020306948
 • Sídlo: GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, Hradská 26, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 27.09.1995
  Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
  Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 18.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Antovszký 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  0ndrej Antovszký 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  JUDr. Alžbeta Fuchsová 1 660 € (25%) Sološnická 21 Bratislava 841 05
  Peter Antovský 1 660 € (25%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Alžebta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   Peter Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.03.2015
   27.06.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Alžbeta Fuchsová Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnícká 21 Bratislava 841 05
   26.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   21.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.09.1995
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   GASTRO-CENTRUM J.P.B., ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 816 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   0ndrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Ján Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Peter Antovský Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Alžbeta Antovszká Sološnická 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ondrej Antovszký Sološnická 21 Bratislava 841 05