Vytvořte fakturu

MEDIKO. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIKO.
IČO 31402917
TIN 2020323096
DIČ SK2020323096
Datum vytvoření 28 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIKO.
Šustekova 2
85216
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 388 214 €
Zisk 88 510 €
Kontaktní informace
Email mediko@stonline.sk
Telefon(y) 0262414133, 0262414131
Fax(y) 0262414132
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,195,169
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,430
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,430
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,864
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 352
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 29,928
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,149,862
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 147,037
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 147,037
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 988,998
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 988,998
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 988,998
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,827
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,344
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,877
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,877
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,195,169
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,164
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 724
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 724
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 272,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 272,230
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,510
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 826,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 408
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 408
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 616,035
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 574,503
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,503
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,856
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,049
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,553
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,636
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,438
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,899
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 204,582
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 81
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 81
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,242,492
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,388,214
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,241,311
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,181
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,722
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,253,711
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,087,654
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,466
D. Služby (účtová skupina 51) 78,387
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 59,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,740
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,567
4. Sociální náklady (527, 528) 1,951
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,324
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,947
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,947
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,835
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,840
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,503
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,985
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,340
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,367
2. Ostatní náklady (562A) 16,367
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,899
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,328
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,175
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,665
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,665
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402917 TIN: 2020323096 DIČ: SK2020323096
 • Sídlo: MEDIKO., Šustekova 2, 85216, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 06.10.1995
  Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 15.04.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhMr. Štefánia Sochorová 3 417 € (51%) Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
  Monika Križanová 3 283 € (49%) Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2010Noví spoločníci:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
   25.08.2009Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   24.08.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   20.05.2009Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   19.05.2009Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.09.2002Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   11.09.2002Zrušeny spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   13.06.2002Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 852 16
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   02.09.1999Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   06.11.1998Noví spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   05.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   17.08.1998Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   27.03.1996Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   26.03.1996Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   MEDIKO. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť colných deklarantov
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľká činnosť v oblasti colnej deklarácie
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec