Vytvořte fakturu

BIOBA, akciová v skrátenej forme: BIOBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIOBA, akciová v skrátenej forme: BIOBA
IČO 31403042
TIN 2020307113
Datum vytvoření 02 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BIOBA, akciová v skrátenej forme: BIOBA
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -560 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 210,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 210,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,556
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 212,548
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,008
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 437,556
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 437,076
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 597,600
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 597,600
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -159,964
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -560
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 81
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -80
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -560
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4247927.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403042 TIN: 2020307113
 • Sídlo: BIOBA, akciová v skrátenej forme: BIOBA, Dobrovičova 8, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emanuel Krokovič člen Haanova 22 Bratislava 851 04 21.10.2005
  Ing. Lea Hurbanová predseda Furdekova 11 Bratislava 851 04 29.04.2011
  Ing. Vladimír Blaškovič člen Košická 58 Bratislava 821 09 29.04.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lea Hurbanová - predseda Furdekova 11 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 29.04.2011
   Ing. Vladimír Blaškovič - člen predstavenstva Košická 58 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 29.04.2011
   02.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Veselý - predseda Ventúrska 16 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.10.2005
   Ing. Lea Hurbanová - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 30.06.2008
   28.08.2008Nové sidlo:
   Dobrovičova 8 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lea Hurbanová - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 30.06.2008
   27.08.2008Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Hökl - člen predstavenstva Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.10.2005
   08.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Krokovič - člen predstavenstva Haanova 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 21.10.2005
   Viktor Hökl - člen predstavenstva Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.10.2005
   Ing. Robert Veselý - predseda Ventúrska 16 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.10.2005
   07.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Krokovič Emanuel - predseda Haanova 22 Bratislava
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Dr. Antónia Sedláčková - člen predstavenstva Česká 7/A Bratislava
   25.09.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   24.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   14.02.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Krokovič Emanuel - predseda Haanova 22 Bratislava
   13.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emanuel Krokovič - predseda predstavenstva Ševčenkova 27 Bratislava
   09.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   08.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   František Šimon - člen predstavenstva Štúrova 108/18 Fiľakovo
   02.10.1995Nové obchodné meno:
   BIOBA, akciová spoločnosť v skrátenej forme: BIOBA, a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Emanuel Krokovič - predseda predstavenstva Ševčenkova 27 Bratislava
   Dr. Antónia Sedláčková - člen predstavenstva Česká 7/A Bratislava
   František Šimon - člen predstavenstva Štúrova 108/18 Fiľakovo