Vytvořte fakturu

Caddies - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Caddies
IČO 31403085
TIN 2020935389
DIČ SK2020935389
Datum vytvoření 28 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caddies
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 187 €
Zisk -21 341 €
Kontaktní informace
Email caddies@caddies.sk
webové stránky http://www.caddies.sk
Telefon(y) +421244453738
Mobile(y) +421903455460, +421911455461
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,497
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,497
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,235
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,080
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,020
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,732
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,396
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 60,835
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,354
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,091
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,341
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,336
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 795
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,541
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,268
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 442
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,801
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 105,187
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 104,987
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 125,313
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,258
C. Služby (účtová skupina 51) 100,134
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,974
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 301
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,496
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,150
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,126
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,405
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 257
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,381
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015