Vytvořte fakturu

EVYCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EVYCO
IČO 31403115
TIN 2020338375
DIČ SK2020338375
Datum vytvoření 26 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVYCO
Remeselnícka 27
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 63 807 €
Zisk 840 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244681045, 0243635263
Mobile(y) 0903757790
Fax(y) 0244681045
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,326
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,188
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 226
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,326
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,294
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) -665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 840
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,032
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 927
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 4,250
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,760
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,507
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 486
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,001
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 766
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 95
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 63,807
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 62,686
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,121
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,819
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,666
C. Služby (účtová skupina 51) 35,201
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,293
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 167
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,719
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,988
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,819
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,188
M. Úrokové náklady (562) 756
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 432
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,188
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,800
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015