Vytvořte fakturu

FINEAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název FINEAL
IČO 31403131
TIN 2020819339
DIČ SK2020819339
Datum vytvoření 03 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINEAL
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 358 338 €
Zisk 934 €
Kontaktní informace
Email fineal@fineal.sk
webové stránky http://www.fineal.sk
Telefon(y) +421252965487
Fax(y) 0252965487
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,293
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,293
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,362
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 139,542
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 123,910
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,055
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,577
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 141,835
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 420
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 934
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,177
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 625
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 128,483
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,097
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,055
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,584
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 63,747
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,069
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 358,338
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 360,866
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 72
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 356,204
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,945
C. Služby (účtová skupina 51) 189,513
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 149,460
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 183
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,007
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 438
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,658
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,134
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 154,808
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 241
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,894
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 934
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016