Vytvořte fakturu

DH konzult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DH konzult
IČO 31403174
TIN 2020932661
Datum vytvoření 04 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DH konzult
Čečinová 2
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 232 €
Zisk 1 569 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,657
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,649
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,544
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,544
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,544
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,105
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 960
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,657
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,665
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 793
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 793
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,568
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 966
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 400
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 52
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 477
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,232
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,123
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89
D. Služby (účtová skupina 51) 537
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,497
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,250
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 247
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,606
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 99
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,011
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 442
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 442
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,569
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256682.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403174 TIN: 2020932661
 • Sídlo: DH konzult, Čečinová 2, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05 04.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Darina Hargašová 3 320 € (50%) Čečinová 2 Bratislava 821 05
  Daniel Hargaš 3 320 € (50%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Čečinová 2 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Hargašová Čečinová 2 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 04.10.1995
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   17.09.1996Noví spoločníci:
   Daniel Hargaš Nobelova 48 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Hargaš Jégého 3 Bratislava
   04.10.1995Nové obchodné meno:
   DH konzult s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické služby a poradenstvo
   školiaca činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   vydávanie publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hargaš Jégého 3 Bratislava
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Hargašová Sputnikova 33 Bratislava