Vytvořte fakturu

BIEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název BIEN
IČO 31403191
Datum vytvoření 29 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIEN
Leopoldov majer 17/8363
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 336 €
Zisk 7 620 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640002
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 101,254
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,850
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,850
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,404
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,679
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,777
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,777
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,902
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,725
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 101,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,377
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 77,454
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 77,454
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,620
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,877
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,877
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,724
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,724
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,726
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,336
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,607
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 729
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,497
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,546
D. Služby (účtová skupina 51) 47,955
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,445
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,010
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,411
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 200
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,618
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,618
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,839
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,106
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,390
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 390
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 390
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,000
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,157
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,537
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,537
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,620
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016