Vytvořte fakturu

SAFE TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAFE TRADING
IČO 31403239
TIN 2020307157
DIČ SK2020307157
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFE TRADING
Gajova 9
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 627 €
Zisk -7 832 €
Kontaktní informace
Email adrian@chello.sk
Mobile(y) +421903713600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,511
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,475
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,608
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,511
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,078
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 391
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,880
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,832
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,433
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 354
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,079
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,319
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 305
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,255
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,627
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 45,109
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,375
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,143
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,918
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 32,983
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33
C. Služby (účtová skupina 51) 11,352
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,369
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,591
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,146
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,291
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,116
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,495
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,495
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,076
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,057
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -581
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,872
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403239 TIN: 2020307157 DIČ: SK2020307157
 • Sídlo: SAFE TRADING, Gajova 9, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava 27.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Adrián Sedláček 6 639 € (100%) Gajova 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   03.10.1997Nové sidlo:
   Gajova 9 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Gajdová M. Nešpora 57 Prešov
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   SAFE TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Zuzana Gajdová M. Nešpora 57 Prešov
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Adrián Sedláček Gajova 9 Bratislava