Vytvořte fakturu

BERG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název BERG
IČO 31403301
TIN 2020819394
DIČ SK2020819394
Datum vytvoření 02 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BERG
Mariánska 11
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 302 €
Zisk 7 468 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249512420
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 268,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 212,374
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 212,374
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 168,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,266
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,664
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 217
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,385
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 318
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 207
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,958
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,758
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 398,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 398,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,425
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,425
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -163,535
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -163,535
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,468
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,200
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,750
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,750
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,390
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,691
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,691
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 967
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,732
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,060
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,060
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,602
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 41,302
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,602
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,406
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,908
D. Služby (účtová skupina 51) 8,873
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,530
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,176
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,176
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,896
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,821
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,472
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,131
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,131
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,341
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,429
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,468
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016
 • IČO :31403301 TIN: 2020819394 DIČ: SK2020819394
 • Sídlo: BERG, Mariánska 11, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Kolimárová člen Trnavská 4519/37 Pezinok 902 01 01.09.2012
  Ing. Jindřich Archalous predseda K Safině 776 Praha 4 - Šeberov 149 00 Česká republika 01.05.2013
  Ing. Pavol Zelenay podpredseda Lúčna 1946/12 Stupava 900 31 01.09.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Archalous - predseda K Safině 776 Praha 4 - Šeberov 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2013
   Ing. Pavol Zelenay - podpredseda - od 01.05.2013 Lúčna 1946/12 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.09.2012
   09.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kolimárová - člen Trnavská 4519/37 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.09.2012
   10.02.2003Nové sidlo:
   Mariánska 11 Bratislava
   22.05.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1995Nové obchodné meno:
   BERG a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov, sprostredkovateľská činnosť
   odkupovanie pohľadávok a záväzkov
   prenájom nehnuteľností vrátane služieb s tým spojených
   kúpa a predaj nehnuteľností