Vytvořte fakturu

Vydavateľstvo TATRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název Vydavateľstvo TATRAN
IČO 31403328
TIN 2020307179
DIČ SK2020307179
Datum vytvoření 06 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 887 041 €
Zisk 88 570 €
Kapitál 668 327 €
Vlastní kapitál 169 337 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254435777, +421254435849
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 862,359
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,507
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,907
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,738
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,600
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 818,603
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,784
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,784
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 550,172
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 538,497
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 538,497
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,817
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 222,647
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,233
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 183,414
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,249
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 10,249
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 862,359
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 291,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,030
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 188,027
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 188,027
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,570
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,765
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,907
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,788
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 563,858
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 160,330
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,330
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,013
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,607
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 521
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,683
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 882,587
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 887,041
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 882,587
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,454
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 774,874
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 280,428
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,864
D. Služby (účtová skupina 51) 384,794
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,183
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 868
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,695
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,695
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,638
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 199,501
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,429
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 6,410
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,422
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,516
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,516
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,301
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,605
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,007
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,174
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,604
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,604
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,570
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017