Vytvořte fakturu

Vydavateľstvo TATRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vydavateľstvo TATRAN
IČO 31403328
TIN 2020307179
DIČ SK2020307179
Datum vytvoření 06 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 547 011 €
Zisk 33 687 €
Kapitál 668 327 €
Vlastní kapitál 169 337 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254435777, +421254435849
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 704,508
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 54,602
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 54,602
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,433
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 641,156
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 86,814
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,814
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 344,713
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 336,475
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,475
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,380
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 209,629
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 193,497
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,750
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,750
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 704,508
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,024
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,030
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,340
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 154,340
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,687
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,106
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,011
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 95
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 490,378
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,699
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,699
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 366,013
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 719
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 608
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,237
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 545,133
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 547,011
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 545,128
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,878
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 502,643
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 41,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 171,004
D. Služby (účtová skupina 51) 229,831
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,337
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,591
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,746
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 777
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,029
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,029
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,368
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,800
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,264
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 4,249
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,127
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,282
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,282
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,894
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -863
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,505
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,818
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403328 TIN: 2020307179 DIČ: SK2020307179
 • Sídlo: Vydavateľstvo TATRAN, Klariská 16, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 06.10.2003
  Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 23.07.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Eva Mládeková 7 967 € (100%) Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Priepasné 25 Priepasné 906 15 Vznik funkcie: 23.07.2007
   02.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   01.08.2007Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matúš Mládek Heydukova 16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2007
   31.07.2007Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   05.12.2006Nové sidlo:
   Klariská 16 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   04.12.2006Zrušené sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Zrušeny spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   22.08.2003Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.10.2003
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.10.1995
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09
   27.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Barton and Lloyd Investment, s.r.o. IČO: 31 385 061 Lamačská cesta 3 Bratislava
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   26.10.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   12.02.1999Noví spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   30.09.1996Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Mária Bratová Sklenárova 10 Bratislava
   JUDr. Margita Čulenová Povraznícka 13 Bratislava
   František Deák Michalská 9 Bratislava
   Gabriela Hornáčková Pusté Úľany 925 28
   Ing. Pavel Lajoš Račianska 6 Bratislava
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   29.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVENSKÝ TATRAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 9 Bratislava 815 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   sprostredkovanie návrhov, výroby a odbytu merkantilných tlačovín, pohľadníc a kalendárov
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu, účelových a záujmových publikácií, pohľadníc, kalendárov a ostatnej produkcie vydavateľstva
   propagačná a výstavná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti kultúry a obchodu
   Noví spoločníci:
   Literárny fond IČO: 00 225 681 Štúrova 14 Bratislava 815 40
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Eva Mládeková Nábr.arm.gen.L.Svobodu 4309/44 Bratislava 811 02
   JUDr. Ladislav Serdahély Dobrovičova 14 Bratislava 811 09