Vytvořte fakturu

CUBEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CUBEX
Stav V likvidaci
IČO 31403336
TIN 2020860578
Datum vytvoření 05 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CUBEX
Šustekova 2
85216
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 1 394 233 €
Vlastní kapitál -40 957 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,394,230
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,393,636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,394,230
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,437
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -74,151
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,435,667
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 197
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,394,145
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,987
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,421
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 477
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,089
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,338
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403336 TIN: 2020860578
 • Sídlo: CUBEX, Šustekova 2, 85216, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Čierny predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 24.03.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2015Nové obchodné meno:
   CUBEX, a.s. v likvidácii
   16.06.2015Zrušené obchodné meno:
   CUBEX, a.s.
   28.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Čierny - predseda predstavenstva Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.03.2009
   12.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mihalík - predseda predstavenstva Kadnárova 88 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 21.04.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kohút - podpredseda predstavenstva Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 21.04.2008
   04.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kohút - podpredseda predstavenstva Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 21.04.2008
   Ing. Miroslav Mihalík - predseda predstavenstva Kadnárova 88 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 21.04.2008
   03.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pavlík - predseda Štefánikova 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.11.2007
   Robert Rudinský - podpredseda Hrušovská 59 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2007
   19.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Pavlík - predseda Štefánikova 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.11.2007
   Robert Rudinský - podpredseda Hrušovská 59 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2007
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kohút - Predseda predstavenstva Šustekova 21 Bratislava 852 16 Vznik funkcie: 18.08.2004
   Ing. Miroslav Mihalík - Podpredseda predstavenstva Kadnárova 88 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 18.08.2004
   Ing. Vincent Rubický - Člen predstavenstva Krásnohorská 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 18.08.2004
   06.10.2004Nové obchodné meno:
   CUBEX, a.s.
   Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 852 16
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, dorbných stvieb a zmien týchto stavieb
   grafické a kresličské práce pomocou výpočtovej techniky
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou budov nehnuteľného majetku, vodohospodárskych stavieb a zariadení
   čistenie a upratovanie
   fotografické služby
   natáčanie videokamerou a spracovanie videozáznamov
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kohút - Predseda predstavenstva Šustekova 21 Bratislava 852 16 Vznik funkcie: 18.08.2004
   Ing. Miroslav Mihalík - Podpredseda predstavenstva Kadnárova 88 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 18.08.2004
   Ing. Vincent Rubický - Člen predstavenstva Krásnohorská 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 18.08.2004
   05.10.2004Zrušené obchodné meno:
   CS - INVEST a.s.
   Zrušené sidlo:
   Holubyho 29 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Cimerman - člen Nádražná 873/20 Partizánske
   Ing. Pavel Čierny - generálny riaditeľ Jelšová 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Cimerman - predseda Na Hřebenkách 72 Praha 5 Česká republika
   08.11.2000Nové obchodné meno:
   CS - INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Holubyho 29 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Cimerman - člen Nádražná 873/20 Partizánske
   Ing. Pavel Čierny - generálny riaditeľ Jelšová 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Cimerman - predseda Na Hřebenkách 72 Praha 5 Česká republika
   07.11.2000Zrušené obchodné meno:
   IPB REAL SLOVAKIA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Ďurovčík - člen Šoltésovej 7 Bratislava
   Ing. Jozef Grnáčik - člen Vígľašská 11 Bratislava
   Ing. Štefan Kráľ - predseda Púpavova 40 Bratislava
   21.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďurovčík - člen Šoltésovej 7 Bratislava
   Ing. Jozef Grnáčik - člen Vígľašská 11 Bratislava
   Ing. Štefan Kráľ - predseda Púpavova 40 Bratislava
   20.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďurovčík - člen Šoltésovej 7 Bratislava
   Ing. Štefan Kráľ - člen Púpavova 40 Bratislava
   Ing. Peter Severin - predseda Pohraničníkov 24 Bratislava
   05.10.1995Nové obchodné meno:
   IPB REAL SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Ďurovčík - člen Šoltésovej 7 Bratislava
   Ing. Štefan Kráľ - člen Púpavova 40 Bratislava
   Ing. Peter Severin - predseda Pohraničníkov 24 Bratislava