Vytvořte fakturu

IREALI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IREALI
IČO 31403468
TIN 2021473597
DIČ SK2021473597
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IREALI
Röntgenova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 700 €
Zisk 19 992 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,054
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,440
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 943
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,575
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 72,054
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,714
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 114
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,459
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,992
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,768
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 339
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 76,924
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,754
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,831
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,239
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,469
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,219
C. Služby (účtová skupina 51) 8,758
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,488
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 929
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 925
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 150
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,231
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,723
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,146
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,146
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,146
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,085
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,093
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015