Vytvořte fakturu

RIVALLY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RIVALLY
IČO 31403484
TIN 2020338474
DIČ SK2020338474
Datum vytvoření 20 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVALLY
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 7 431 €
Vlastní kapitál -8 463 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,431
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,410
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,410
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,410
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,431
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 663
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 597
2. Ostatní fondy (427, 42X) 66
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,765
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,765
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,854
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 721
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 721
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,133
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015