Vytvořte fakturu

Prustar-E.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prustar-E.M.
IČO 31403492
TIN 2020307278
DIČ SK2020307278
Datum vytvoření 09 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prustar-E.M.
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 484 607 €
Zisk -7 689 €
Kapitál 12 578 €
Vlastní kapitál -5 254 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903576474
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 82,969
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,969
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,721
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,592
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,447
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,447
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,447
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 801
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 54
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 747
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,969
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 688
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,406
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,406
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,689
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,281
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 82,281
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,658
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,658
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,262
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,361
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 483,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 484,607
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 479,221
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,989
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 897
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,262
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 477,509
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 616
D. Služby (účtová skupina 51) 2,259
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,878
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,655
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,326
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403492 TIN: 2020307278 DIČ: SK2020307278
 • Sídlo: Prustar-E.M., Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01 09.10.1995
  Mgr. Tomáš Prutzer Rovinka 1317 Rovinka 900 41 20.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emil Prutzer 6 639 € (100%) Zalužická 23 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2014Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Tomáš Prutzer Rovinka 1317 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 20.05.2014
   16.07.2014Zrušené sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   09.10.1995Nové obchodné meno:
   Prustar-E.M. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   managment v oblasti obchodu
   inžinierska činnosť v strojárstve
   výroba a oprava motorových vozíkov a kuší
   výroba a montáž interierových prvkov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   búracie a demolačné práce
   oprava motorových píl
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01
   Ing. Milan Štark Legerského 14 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Prutzer Zalužická 23 Bratislava 821 01