Vytvořte fakturu

Bio - Spectrum Plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bio - Spectrum Plus
IČO 31403506
TIN 2020307102
DIČ SK2020307102
Datum vytvoření 01 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Spectrum Plus
V záhradách 13
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 013 898 €
Zisk 138 342 €
Kontaktní informace
Email info@bio-spectrum.sk
webové stránky http://www.bio-spectrum.sk
Telefon(y) +421254415569
Fax(y) 0254411681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 552,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,251
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,251
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 520,305
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 49,823
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66,889
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,609
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,609
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 403,593
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,158
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 402,435
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,194
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,750
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,039
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,485
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 305,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 305,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,278
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -74
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,460
12. Odložený daňový závazek (481A) -1,534
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 96,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81,496
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,496
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,685
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,156
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,015
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 433
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 433
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,011,783
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,013,898
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,008,615
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,168
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 826,565
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 628,831
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,890
D. Služby (účtová skupina 51) 62,635
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 104,467
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,513
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,123
4. Sociální náklady (527, 528) 1,831
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 950
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,019
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,019
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 187,333
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,427
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 485
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 484
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 484
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,221
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 429
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,792
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,736
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 180,597
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,255
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,512
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 743
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403506 TIN: 2020307102 DIČ: SK2020307102
 • Sídlo: Bio - Spectrum Plus, V záhradách 13, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02 20.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Eva Mišianiková 4 020 € (60%) V záhradách 13 Bratislava 811 02
  Michal Mišianik 2 680 € (40%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení spoločenských vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia
   11.02.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   04.01.1999Noví spoločníci:
   Michal Mišianik V Záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   03.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a posudková činnosť v oblasti biochemických analýz
   20.09.1995Nové obchodné meno:
   Bio - Spectrum Plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupisteľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02
   RNDr. František Varga Medzilaborecká 15 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Eva Mišianiková V záhradách 13 Bratislava 811 02