Vytvořte fakturu

TRAMAT NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Obchodní název TRAMAT NOVA
Stav Zničeno
IČO 31403565
TIN 2020307300
Datum vytvoření 09 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRAMAT NOVA
Zohorská 8
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 800 €
Zisk 6 342 €
Kapitál 7 831 €
Vlastní kapitál -8 901 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903703774
Mobile(y) +421903703774
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,030
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,030
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,981
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,907
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,030
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,383
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,383
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,340
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,770
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 270
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 270
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,500
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,800
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 287
D. Služby (účtová skupina 51) 164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,115
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -451
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,091
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 749
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 749
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,342
Date of updating data: 15.02.2016
 • IČO :31403565 TIN: 2020307300
 • Sídlo: TRAMAT NOVA, Zohorská 8, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2016Zrušené obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   TRAMAT NOVA, s.r.o. v likvidácii
   06.09.2007Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   09.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným