Vytvořte fakturu

MEDIACONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název MEDIACONSULTING
IČO 31403662
TIN 2020307201
Datum vytvoření 11 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIACONSULTING
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Financial information
Zisk -552 €
Kapitál 1 763 €
Vlastní kapitál -91 047 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265412770
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,691
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,691
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,691
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,691
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -91,599
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 536
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -98,223
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -98,223
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,290
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 93,090
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,475
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,935
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -72
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015