Vytvořte fakturu

BerCar - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BerCar
IČO 31403743
TIN 2020354963
DIČ SK2020354963
Datum vytvoření 06 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BerCar
Galvániho 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 424 703 €
Zisk 4 244 €
Kapitál 246 609 €
Vlastní kapitál 59 233 €
Kontaktní informace
Email ivo@bercar.sk
webové stránky http://www.bercar.sk
Telefon(y) +421243410133
Fax(y) 0243413912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 212,524
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93,661
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,661
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,341
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,316
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,810
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,863
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 93,888
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 93,699
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,699
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,203
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,182
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,021
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,000
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,524
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,460
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,814
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,814
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,180
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,245
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -103,425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,244
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,064
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,354
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,354
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) -80
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 143,124
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,984
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,984
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,660
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,100
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,334
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,046
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,666
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 407,340
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 424,703
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,807
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 369,533
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,652
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,711
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,969
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 208,854
D. Služby (účtová skupina 51) 53,320
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 77,617
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,443
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,160
4. Sociální náklady (527, 528) 4,014
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,857
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,059
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,059
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 950
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,734
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,407
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,472
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,472
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,471
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,263
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,019
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,244
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403743 TIN: 2020354963 DIČ: SK2020354963
 • Sídlo: BerCar, Galvániho 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02 13.01.1999
  Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08 13.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivo Berka 49 791 € (50%) Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
  Roman Berka 49 791 € (50%) Jelačičova 6 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2001Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   22.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   13.01.1999Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Berka Trnavská 38 38 Bratislava 821 02
   Roman Berka Jelačičova 6 Bratislava 821 08
   12.01.1999Zrušené sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   06.10.1995Nové obchodné meno:
   BerCar s.r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod
   kúpa tovaru, za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná nákladná motorová doprava
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Berka Vajnorská 84 Bratislava