Vytvořte fakturu

CELIMED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CELIMED
IČO 31403751
TIN 2020338441
DIČ SK2020338441
Datum vytvoření 12 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELIMED
Rybničná 36/H
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 401 442 €
Zisk 255 815 €
Kapitál 2 448 314 €
Vlastní kapitál 2 213 578 €
Kontaktní informace
Email info@celimed.sk
webové stránky http://www.celimed.sk
Telefon(y) +421244872010, +421244871457
Mobile(y) +421915736143
Fax(y) 0244871457, 0244872010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,196,226
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 683,330
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 683,330
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 148,455
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 506,685
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,190
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,509,350
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 583,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,566
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 580,343
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,138
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 622
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33,516
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 527,228
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 469,667
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,667
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,622
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,375
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,564
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 364,075
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,198
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 362,877
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,546
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,546
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,226
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,066,098
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,049
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,049
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 355,068
2. Ostatní fondy (427, 42X) 355,068
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,445,194
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,445,194
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,815
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,128
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,471
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,053
12. Odložený daňový závazek (481A) 418
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,956
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,956
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,811
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,108
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,108
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,105
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,333
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,593
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,672
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,890
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,784
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,402,964
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,401,442
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,348,178
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,322
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,942
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,066,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,476,561
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 57,469
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 327
D. Služby (účtová skupina 51) 138,875
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 326,865
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 237,891
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 80,592
4. Sociální náklady (527, 528) 8,382
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,085
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,085
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -878
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,035
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 334,693
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 724,268
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,094
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 891
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 891
XII. Kurzové zisky (663) 1,203
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,793
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,201
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,592
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 333,994
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 78,179
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 74,895
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,284
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 255,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403751 TIN: 2020338441 DIČ: SK2020338441
 • Sídlo: CELIMED, Rybničná 36/H, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06 12.10.1995
  Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika 15.09.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dana Mlčáková 2 324 € (33.3%) Stupavská 23 Bratislava 831 06
  Libor Lipenský 2 324 € (33.3%) Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
  Milan Černý 2 324 € (33.3%) Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Rybničná 36/H Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   04.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.02.2003Nové sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   04.02.1998Nové sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   03.02.1998Zrušené sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   12.01.1997Zrušeny spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   CELIMED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06