Vytvořte fakturu

STYLE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STYLE SLOVAKIA
IČO 31403867
TIN 2020322755
DIČ SK2020322755
Datum vytvoření 16 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STYLE SLOVAKIA
Mlynská 6014/5A
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 069 €
Zisk -14 559 €
Kapitál 46 071 €
Vlastní kapitál -4 857 €
Kontaktní informace
Email styleslovakia@gmail.com
Telefon(y) 0948555010
Mobile(y) 0948555010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 61,754
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 61,754
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,707
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69,069
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 763
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,796
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,344
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,823
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,709
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,070
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,859
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,559
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,532
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,589
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 120,943
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,558
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,416
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,398
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97,571
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,069
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 82,871
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,198
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 97,275
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,545
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,658
C. Služby (účtová skupina 51) 22,714
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,257
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,472
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,370
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,206
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,954
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,396
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,385
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,393
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,599
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,559
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31403867 TIN: 2020322755 DIČ: SK2020322755
 • Sídlo: STYLE SLOVAKIA, Mlynská 6014/5A, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07 16.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Fröhlich 6 639 € (100%) Mlynská 5a Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2013Nové sidlo:
   Mlynská 6014/5A Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   Očná optika
   07.01.2013Zrušené sidlo:
   Herlianska 37 Bratislava 821 03
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   12.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   16.10.1995Nové obchodné meno:
   STYLE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 37 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Fröhlich Mlynská 5a Bratislava 841 07
   Milan Čermák Stavbárska 4 Bratislava 821 07