Vytvořte fakturu

BELGOMET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BELGOMET
IČO 31403948
TIN 2020322711
DIČ SK2020322711
Datum vytvoření 17 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELGOMET
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 742 100 €
Zisk -5 814 236 €
Kapitál 125 224 298 €
Vlastní kapitál -10 491 465 €
Kontaktní informace
Email hodorovskyf@slovkarpatia.sk
Telefon(y) 0248207422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 121,081,001
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,129,521
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 22,129,521
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22,129,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,951,480
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,503,362
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,503,362
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,617,521
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,875,068
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,875,068
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,742,453
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 66,783,352
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 66,783,352
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,047,245
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,047,245
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,081,001
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,972,003
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,286
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,286
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 293
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,929
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,929
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,820,725
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,442,424
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -621,699
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,814,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,028,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,855,854
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,727,002
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,727,002
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,750,989
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,374,983
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,000,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,172,619
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,024,381
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 5,914,292
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 110,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,213,872
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,742,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,742,100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,756,997
D. Služby (účtová skupina 51) 4,383
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 309
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 309
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,960,993
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791,295
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,014,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,471,772
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 4,710,280
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 4,710,280
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,594,341
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,594,341
XII. Kurzové zisky (663) 167,151
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 265,741
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 239,960
2. Ostatní náklady (562A) 239,960
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15,250
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,531
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,206,031
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,808,866
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,370
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,370
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,814,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015