Vytvořte fakturu

DATALAN - Connectivity and Cabling - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DATALAN - Connectivity and Cabling
IČO 31403964
TIN 2020347714
DIČ SK2020347714
Datum vytvoření 17 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATALAN - Connectivity and Cabling
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 300 €
Zisk 7 €
Kapitál 111 119 €
Vlastní kapitál 111 119 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250257777
Fax(y) 0250257700
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,326
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 840
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,056
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 112,326
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,126
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 45,974
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 45,974
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 712
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 74,643
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,210
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,200
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,200
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 240
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,300
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 286
C. Služby (účtová skupina 51) 281
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,014
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,019
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 52
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 968
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015