Vytvořte fakturu

DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná
IČO 31403981
TIN 2020307641
DIČ SK2020307641
Datum vytvoření 17 Říjen 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná
Šancová 42
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 475 €
Zisk -2 548 €
Kapitál 39 885 €
Vlastní kapitál 20 062 €
Kontaktní informace
Email dapo@dapo.sk
Telefon(y) 0252496425, 0252498423, 0252498451, 0252498454
Fax(y) 0252498427
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,417
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,332
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,873
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,417
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,513
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,464
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,548
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,904
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 737
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,167
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,746
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,421
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 58,475
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 58,371
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,342
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,398
C. Služby (účtová skupina 51) 57,249
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,500
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,195
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,867
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,276
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,594
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,594
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,594
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,461
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) -24,873
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,548
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31403981 TIN: 2020307641 DIČ: SK2020307641
 • Sídlo: DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ, komanditná, Šancová 42, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DAPO, spol. s r.o. 0 € (0%) Šancova 42 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2003Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava 851 05
   komanditista Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava 851 06
   komanditista Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   DAPO, spol. s r.o. Šancová 42 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 17.10.1995
   05.08.1998Noví spoločníci:
   komplementár DAPO, spol. s r.o. IČO: 31 358 462 Šancova 42 Bratislava 811 05
   03.11.1995Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   17.10.1995Nové obchodné meno:
   DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ, komanditná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť, zabezpečovanie a organizovanie kurzov, prednášok a seminárov /v rozsahu predmetu podnikania/
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár