Vytvořte fakturu

DUEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUEL
IČO 31404057
TIN 2020338584
DIČ SK2020338584
Datum vytvoření 29 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUEL
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 115 €
Zisk 4 539 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220909021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 207,918
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,748
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 345
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 183,825
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 207,918
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 191,992
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 696
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 180,118
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,539
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,926
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,104
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,110
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,584
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,737
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,069
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 720
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 133,115
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 125,814
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,500
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 127,456
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 59,529
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,926
C. Služby (účtová skupina 51) 26,663
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,233
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 432
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 673
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,659
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,196
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13
X. Úrokové výnosy (662) 13
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 171
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,501
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,539
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404057 TIN: 2020338584 DIČ: SK2020338584
 • Sídlo: DUEL, Pekná cesta 15, 83404, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Husák Trlinská 66 Šenkvice 29.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Husák 6 639 € (100%) Trlinská 66 Šenkvice
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Husák Trlinská 66 Šenkvice Vznik funkcie: 29.09.1995
   12.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Husák Trlinská 66 Šenkvice
   26.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Husák Trlinská 66 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Husák Trlinská 66 Šenkvice
   25.04.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dana Husáková Trlinská 66 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dana Husáková Trlinská 66 Šenkvice
   29.09.1995Nové obchodné meno:
   DUEL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 15 Bratislava 834 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   distribúcia tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dana Husáková Trlinská 66 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Dana Husáková Trlinská 66 Šenkvice