Vytvořte fakturu

CONECT - Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název CONECT - Real
IČO 31404154
TIN 2020837863
DIČ SK2020837863
Datum vytvoření 23 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONECT - Real
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 722 €
Zisk 126 845 €
Vlastní kapitál 4 169 973 €
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,705,354
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,589,989
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,278,962
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,278,962
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,311,027
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,311,027
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,365
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,597
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,685
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,912
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,768
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 245
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,523
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,705,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,780,662
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,264,689
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,264,689
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 126,469
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,469
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,262,659
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,262,659
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126,845
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,924,692
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 432
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 398
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,924,260
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 168,722
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,722
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 168,722
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,864
D. Služby (účtová skupina 51) 3,984
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,880
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,858
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,738
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 144
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 144
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 162,715
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 35,870
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,870
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 126,845
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016
 • IČO :31404154 TIN: 2020837863 DIČ: SK2020837863
 • Sídlo: CONECT - Real, Turbínova 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 09.04.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Kečkéš 1 264 689 € (100%) Ľaliová 7 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kečkéš Ľaliová 7 Bratislava 821 05
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kečkeš Ľaliová 7 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.04.2003
   13.11.2003Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.06.1999Nové obchodné meno:
   CONECT - Real, s.r.o.
   23.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť