Vytvořte fakturu

ACTUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název ACTUS
IČO 31404359
TIN 2020355095
Datum vytvoření 25 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACTUS
Szentiványho 4078/78
05985
Štrbské Pleso
Financial information
Prodej a příjem 27 083 €
Zisk 628 €
Kapitál 5 633 €
Vlastní kapitál 3 026 €
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,183
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,663
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,663
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,663
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,476
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 178
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 178
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,298
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,867
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,769
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,881
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,650
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 628
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,838
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,511
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,511
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,327
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 875
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 875
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 702
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,083
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,083
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,083
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,650
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,546
D. Služby (účtová skupina 51) 20,140
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 247
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,069
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,069
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 648
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,433
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,397
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 322
2. Ostatní náklady (562A) 322
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,108
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 628
Date of updating data: 28.07.2016
Files
4270149.tif
Date of updating data: 28.07.2016