Vytvořte fakturu

TIMBEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název TIMBEX
IČO 31404529
TIN 2020307619
DIČ SK2020307619
Datum vytvoření 09 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMBEX
Leškova 3
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 644 110 €
Zisk 7 393 €
Kapitál 282 974 €
Vlastní kapitál 80 220 €
Kontaktní informace
Email info@timbex.sk
Telefon(y) 0254773804, 0265938107, 0903712602, 0915882081
Fax(y) 0254773804, 0265938107
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 44,537
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 44,537
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,537
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 245,998
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 115,649
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,430
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 290,535
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 87,613
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 21,576
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 21,576
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 30,987
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,158
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,499
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,393
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,922
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 116,816
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,899
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,882
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,106
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,000
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 644,110
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 637,724
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,520
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,866
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 625,922
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 562,235
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,836
C. Služby (účtová skupina 51) 43,546
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,570
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,188
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,627
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,915
M. Úrokové náklady (562) 5,731
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,184
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,915
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,273
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,393
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016