Vytvořte fakturu

OAC Zlaté Piesky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Obchodní název OAC Zlaté Piesky
Stav Zničeno
IČO 31404570
TIN 2020338639
Datum vytvoření 27 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OAC Zlaté Piesky
Piaristická 44
91101
Trenčín
Financial information
Zisk -2 709 €
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,590
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,484,208
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,080,997
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,495,798
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,493,897
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,580,031
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,580,031
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 110,381
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -193,804
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,711
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,901
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,901
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,416
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,010
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19
C. Služby (účtová skupina 51) 1,569
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 333
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,010
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,588
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 225
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 224
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -219
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,229
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,709
Date of updating data: 20.08.2015
Files
4162290.tif
Date of updating data: 20.08.2015
 • IČO :31404570 TIN: 2020338639
 • Sídlo: OAC Zlaté Piesky, Piaristická 44, 91101, Trenčín
 • Datum vytvoření: 27 Říjen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2012Nové sidlo:
   Piaristická 44 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Irena Ježíková Márie Turkovej 3/1727 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 13.09.2012
   10.10.2012Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3060 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Korim 264 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 28.11.2007
   22.12.2007Noví spoločníci:
   FAIR LIFE s.r.o. Hurbanova 13 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Korim 264 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 28.11.2007
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   BEST finance, s.r.o. Kragujevská 398 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Lesná 248/32 Zbyňov 013 19 Vznik funkcie: 27.06.2006
   24.01.2007Noví spoločníci:
   BEST finance, s.r.o. Kragujevská 398 Žilina 010 01
   23.01.2007Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV - SK, a.s. IČO: 31 356 648 Hlinská 40 Žilina
   28.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Lesná 248/32 Zbyňov 013 19 Vznik funkcie: 27.06.2006
   27.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Gaštanová 3086/37 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 27.06.2006
   19.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Gaštanová 3086/37 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 27.06.2006
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kopecký Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2005
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky Vznik funkcie: 13.01.2000
   25.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kopecký Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2005
   24.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   RNDr. Ján Kato Labská 368/1 Zohor Vznik funkcie: 04.06.2003
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato Labská 368/1 Zohor Vznik funkcie: 04.06.2003
   08.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina
   14.11.2002Nové sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3060 Bratislava 831 04
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3460 Bratislava 831 04
   31.10.2001Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV - SK, a.s. IČO: 31 356 648 Hlinská 40 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Čižmár Oravská 1 Žilina
   19.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Čermák , CSc. Gabajova 16 Žilina
   16.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky
   15.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kopecký Krížna 1 Nové Zámky
   21.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čermák , CSc. Gabajova 16 Žilina
   20.09.1999Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branislav Sališ Bajzova 2419/B Žilina
   05.09.1997Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kopecký Krížna 1 Nové Zámky
   27.09.1996Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Čižmár Oravská 1 Žilina
   Ing. Branislav Sališ Bajzova 2419/B Žilina
   26.09.1996Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava 811 06
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokrásková 10 Bratislava
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé sady 18 Bratislava 841 01
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3460 Bratislava 831 04
   01.09.1996Zrušené obchodné meno:
   BYTOČ - OAC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   15.05.1996Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava 811 06
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé sady 18 Bratislava 841 01
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   27.10.1995Nové obchodné meno:
   BYTOČ - OAC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   pozemné a inžinierské stavby
   Noví spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokrásková 10 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava