Vytvořte fakturu

RABIT ENGINEERING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RABIT ENGINEERING
IČO 31404588
TIN 2020338606
DIČ SK2020338606
Datum vytvoření 12 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RABIT ENGINEERING
Mišíková 41
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 366 €
Zisk -3 137 €
Kapitál 1 538 893 €
Vlastní kapitál 49 273 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948361908, +421903722525, +421903477890, +421903427950
Fax(y) 0255577205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,523,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,512,827
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,509,702
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,438,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59,794
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,685
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,125
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,125
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,742
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 350
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 350
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,400
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 549
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,443
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,950
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,493
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 701
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,986
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 108,936
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 108,936
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,125
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,125
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -67,452
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -67,452
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,477,284
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 757,284
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,550
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750,398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,336
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 720,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,250
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,366
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,250
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 350
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,384
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,604
D. Služby (účtová skupina 51) 4,443
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 937
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,478
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,478
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,777
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,018
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,553
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,177
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,137
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404588 TIN: 2020338606 DIČ: SK2020338606
 • Sídlo: RABIT ENGINEERING, Mišíková 41, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06 22.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Zatloukal 7 967 € (100%) Mišíková 41 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2013Nové sidlo:
   Mišíková 41 Bratislava 811 04
   28.01.2013Zrušené sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   14.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   21.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   20.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   21.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Matúš Kianička Hybešova 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.09.2007
   22.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava 811 06
   21.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíkova 41 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.10.2005
   11.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   12.10.2001Nové obchodné meno:
   RABIT ENGINEERING s.r.o.
   11.10.2001Zrušené obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Mišíková 41 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   RABIT, inžiniersko-projektová a dodavateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej pracharni 14 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja-maloobchod a veľkoobchod
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   poradenská činnosť v baníctve a stavebnictve
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Benko Poľná 3 Nová Dedinka
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Pavol Fürst Parcelná 10 Bratislava
   Ing. Peter Kolenič sídl. SNP 17 Holíč
   Ing. Štefan Széky Jančova 13 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Böhm Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zatloukal Rozvodná 17 Bratislava