Vytvořte fakturu

E.ON Business Services Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název E.ON Business Services Slovakia
Stav V likvidaci
IČO 31404600
TIN 2020837962
DIČ SK2020837962
Datum vytvoření 25 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.ON Business Services Slovakia
Čulenova 5
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 114 479 €
Zisk 444 977 €
Kapitál 6 921 622 €
Vlastní kapitál 3 195 966 €
Kontaktní informace
Email michal.piecka@eon.com
Telefon(y) 0250612212, 0250612808
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,517,657
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,517,582
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,248
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,248
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,495,900
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,131
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,676,800
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247,657
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 538,312
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,434
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,434
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 75
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,517,657
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,854,855
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,194,981
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,194,981
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,095,399
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 119,498
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 444,977
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,331
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 656,935
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,767
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,303
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522,085
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,396
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,396
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,471
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,471
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,112,208
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,114,479
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,550,263
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200,319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,363,897
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,488,055
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 207,278
D. Služby (účtová skupina 51) 13,671,367
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,972,741
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,908,249
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 776,254
4. Sociální náklady (527, 528) 288,238
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,350
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,119
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,119
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 200,319
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 18,905
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,313,976
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 626,424
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,671,618
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,327
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,271
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,271
XII. Kurzové zisky (663) 56
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,079
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 412
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 612,672
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 167,695
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,131
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 154,564
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 444,977
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016