Vytvořte fakturu

ZEIS SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZEIS SLOVAKIA
IČO 31404677
TIN 2020338782
DIČ SK2020338782
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEIS SLOVAKIA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 97 794 €
Zisk -229 929 €
Kapitál 2 385 424 €
Vlastní kapitál 1 287 913 €
Kontaktní informace
Email zeis@psg.sk
Telefon(y) 0244886159, 0387491177, 0387491314, 0387491315, 0387498615, 0244886182
Fax(y) 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,334,056
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 729,642
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 729,642
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 702,072
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 180
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 605,065
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 567,164
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 558,292
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,292
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,872
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,901
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 708
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,193
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -651
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,450
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -2,101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,334,056
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,057,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 438,160
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 438,160
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 338,814
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 56,277
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 56,277
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 454,663
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 454,663
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,929
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,071
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,073
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 700
12. Odložený daňový závazek (481A) 47,373
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,098
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,355
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,355
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 425
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 237
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,552
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,552
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 159,348
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,335
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 97,794
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,335
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,331
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,128
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 306,364
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,132
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 60,617
D. Služby (účtová skupina 51) 60,793
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,641
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 81,195
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,771
4. Sociální náklady (527, 528) 675
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,247
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,305
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,305
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -208,570
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134,207
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,424
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,944
2. Ostatní náklady (562A) 18,944
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,476
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,398
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -228,968
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -229,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404677 TIN: 2020338782 DIČ: SK2020338782
 • Sídlo: ZEIS SLOVAKIA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 02.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. 416 252 € (95%) Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
  PANO S.R.L. 21 908 € (5%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2013Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   14.01.2013Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   10.08.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   09.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   27.10.2004Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 63 014 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   03.06.2003Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   30.01.2002Noví spoločníci:
   CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA, S.p.A. Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP) 631 04 Taliansko
   EDA PROGRAM s.r.l. Via E. Papazzoni 122 Cavezzo, (MO) 410 32 Taliansko
   Rodolfo Morganti Via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   18.12.1998Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Rodolfo Morganti via Gandhi 37 Montegranaro (AP) Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Nádražná 889/12 Partizánske
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   ZEIS SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj obuvi, kožených výrobkov, odevov a doplnkov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EXCELSA HOLDING B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA AMSTERDAM Holandsko
   GENERAL TRADE s.r.o. IČO: 31 379 001 Knížkova dolina 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava