Vytvořte fakturu

Halbart-Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Obchodní název Halbart-Slovakia
IČO 31404693
TIN 2020307443
DIČ SK2020307443
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Halbart-Slovakia
Primaciálne nám. 1
81499
Bratislava
Financial information
Zisk -3 611 €
Kapitál 170 677 €
Vlastní kapitál 169 492 €
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 168,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 167,629
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 167,629
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,629
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,293
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 246
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 71
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 175
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,047
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,032
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 168,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,080
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 301,583
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 335,258
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -33,675
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -169,086
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,222
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -207,308
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,611
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,842
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,342
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,488
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,488
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 663
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579
D. Služby (účtová skupina 51) 2,002
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 577
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,579
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,002
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,651
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,611
Date of updating data: 19.08.2016
Date of updating data: 19.08.2016
 • IČO :31404693 TIN: 2020307443 DIČ: SK2020307443
 • Sídlo: Halbart-Slovakia, Primaciálne nám. 1, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šetina člen Holíčska 23 Bratislava 851 01 07.11.2011
  Ing. Miroslav Bialko člen Medená 25 Bratislava 811 02 16.12.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva Medená 25 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.12.2015
   06.03.2012Nové sidlo:
   Primaciálne nám. 1 Bratislava 814 99
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šetina - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.2011
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   Halbart-Slovakia a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch
   organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb
   inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo